bugün gündem filtresi

gündeminizi kişiselleştirin:
  yenile (0)
  « / 1 »
  daha fazlası
  #bilgi
  • mineraloji, minerallerin kimyasal ve fiziksel özellikleri, oluşum koşulları, dağılımı ve kullanımı ile ilgilenen bir bilim dalıdır. bu bilim dalı, doğal minerallerin oluşumu, bileşimi, yapıları, kristalografi, optik özellikleri, tanımlanması ve sınıflandırılması gibi konuları inceler.

   mineraloji, jeoloji, kimya, fizik, matematik ve diğer bilim dallarıyla yakın ilişkilidir. bu disiplin, minerallerin jeolojik süreçler ve yer kabuğu oluşumu hakkında da bilgi sağlar. mineraloji ayrıca, minerallerin sanayi, tarım, enerji, çevre ve tıp gibi birçok alandaki uygulamaları üzerinde de etkili olabilir.

   mineraloji, mineralleri çıkararak ve analiz ederek, ayrıca laboratuvar çalışmaları ve alan çalışmaları yoluyla araştırmalar yapar. bu araştırmalar sonucunda, yeni mineraller keşfedilebilir veya mevcut minerallerin özellikleri daha iyi anlaşılabilir.